Tren med fysioterapeut.

Ann Katrin Øktner er  fysioterapeut og driv eige institutt i Norheimsund.

I tillegg samarbeider ho med Hardanger Trening. Kvar fredag instruerer ho Styrke Sirkel kl 10:10 og har behandling eller treningsrettleiing med kundar på Hardanger Trening.

Hos fysioterapeut kand du få tilbod om fylgjande:

Fysikalsk undersøking, Fysikalsk behandling, Treningsrettleiing. Treningsprogram etter ditt behov.

Skadeforebyggjande fokus. Kva kan du gjere for å redusere plager og forhindre at nye plager skal oppstå. Din bruk av kroppen i kvardagen, ergonomi og tilpassa belastning. Forebygging gjennom rådgiving, aktivitet og trening.

Individuell trening. Saman med fysioterapeut i eige apparat rom

Du treng ikkje vera medlem av Hardanger Trening for å komma til fysioterapeut. Du treng heller ikkje tilvising frå lege for å bestilla time. Fysioterapeuten held til i lokala til Hardanger Trening avd. Norheimsund.

Prisar

Undersøking/ behandling 45 minutter:   530 kr
Behandling 30 minutter:                             350 kr
Behandling 60 minutter:                             690 kr